بازید حسن زاده فرماندار شهرستان رازوجرگلان به همراه بخشدار بخش مرکزی از پیست سوارکاری باغلق
بازید حسن زاده فرماندار شهرستان رازوجرگلان به همراه بخشدار بخش مرکزی از پیست سوارکاری باغلق
روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۳۱۸

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی