بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از ساختمان در حال احداث فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از ساختمان در حال احداث فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۴۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی