بازدید از پروژه های راه سازی و وضعیت راه های شهرستان راز و جرگلان
بازدید از پروژه های راه سازی و وضعیت راه های شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری به همراه فرماندار شهرستان رازوجرگلان و مدیر کل راه های روستایی استان از پروژه های راه سازی و وضعیت راه های شهرستان راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۲۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی