جلسه قرارگاه تعلیم وتربیت (شجره طیبه صالحین)در محل دفتر امام جمعه شهر راز
جلسه قرارگاه تعلیم وتربیت (شجره طیبه صالحین)در محل دفتر امام جمعه شهر راز
با حضور معاون سیاسی،امنیتی واجتماعی فرمانداری شهرستان راز وجرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۱
منبع روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۲۶

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی