جلسه ویدئو کنفرانس فرمانداری های ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور با ستاد وزارت کشور
جلسه ویدئو کنفرانس فرمانداری های ۳۱ شهرستان کمتر توسعه یافته کشور با ستاد وزارت کشور
با حضور فرماندار و سرپرست معاونت سیاسی،امنیتی واجتماعی استانداری خراسان شمالی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
منبع روابط عمومی فرمانداری شهرستان رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۴۱۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی