بازدید سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی به همراه سرهنگ خلبان ولی رحمانی از روند اجرای بیمارستان صحرایی شهرستان راز و جرگلان
بازدید سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی به همراه سرهنگ خلبان ولی رحمانی از روند اجرای بیمارستان صحرایی شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۰
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۳۴۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی