دیدار مردم  شهر راز با جناب آقای دکتر حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان
دیدار مردم شهر راز با جناب آقای دکتر حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان
دیدار مردم شهر راز با جناب آقای دکتر حسین پور فرماندار شهرستان راز و جرگلان جهت تبریک سمت جدید سرپرستی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان شمالی
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۴۵۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی