برنامه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان استان از طریق تلفن ۱۱۱ با حضور فرماندار شهرستان راز و جرگلان
برنامه ارتباط مستقیم مردم و مسئولان استان از طریق تلفن ۱۱۱ با حضور فرماندار شهرستان راز و جرگلان
زمان: سه شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ ساعت ۱۱ الی ۱۲ صبح
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۰۸
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۶۹۳

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی