برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس ستاد مقابله با کرونای استان
برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس ستاد مقابله با کرونای استان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۲۸
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۱۷۲

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی